Sifat Sahabat Yang Dipilih..

>> Sunday

Dalam perkara persahabatan ini, Hujjatul Islam Imam al-Ghazali memberikan fatwa sebagai berikut:

"Apabila anda bermaksud memperolehi sahabat yang baik, hendaklah anda memilih orang yang memiliki lima sifat yang kami kemukakan di bawah ini iaitu:
  • Berakal, maksudnya baik cara berfikirnya atau adil dan jujur dalam mempertimbangkan sesuatu perkara atau persoalan.
  • Memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia.
  • Tidak haloba atau tamak terhadap harta dunia.
  • Baik dalam setiap perkara, iaitu amal perbuatannya, percakapannya, cara berpakaian, cara bergaul serta bersenda gurau dan lain-lain sebagainya.
  • Bukan seorang pendusta.

0 comments:

Novel Pilihan

  • Ayat-Ayat Cinta
  • Diatas Sajadah Cinta
  • Ketika Cinta Bertasbih 1 & 2
  • La Tahzan
  • Takbir-Takbir Cinta

About This Blog

wibiya widget

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP